Nieuwe diagnostische mogelijkheden

Genetische obesitas

Klinische praktijk
Tamar I. de Vries
Suzanne I.M. Alsters
Lotte Kleinendorst
Gijs van Haaften
Bert van der Zwaag
Mieke M. Van Haelst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D688
Abstract

Samenvatting

  • Obesitas is een risicofactor voor diverse ziekten, psychosociale problematiek en vroegtijdig overlijden. De incidentie van obesitas is de afgelopen decennia schrikbarend toegenomen.
  • Obesitas is in hoofdzaak een multifactoriële aandoening, waarbij zowel omgevingsfactoren als genetische factoren een rol spelen.
  • Bij ongeveer 5% van de patiënten met obesitas kan een monogenetische oorzaak worden aangetoond. Mutaties in het MC4R-gen zijn de frequentst voorkomende monogenetische oorzaak.
  • Bij de afdeling Genetica van het VUmc in Amsterdam kunnen patiënten met morbide obesitas diagnostisch onderzocht worden op mutaties in een 50-tal obesitas-genen.
  • Een onderliggend obesitas-gendefect kan voor patiënten de respons op behandeling beïnvloeden. Als het gendefect bekend is, kan daarmee rekening worden gehouden in het behandeltraject.
  • Inzicht in de genetische achtergrond van obesitas levert een essentiële bijdrage aan het onderzoek naar de ontwikkeling van gepersonaliseerde obesitas-behandeltrajecten.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Medische Genetica, Utrecht.

T.I. de Vries, arts-onderzoeker; dr. G. van Haaften, moleculair geneticus; dr. B. van der Zwaag, laboratoriumspecialist klinische genetica; dr. M.M. van Haelst, klinisch geneticus (tevens: AMC/VUmc, afd. Klinische Genetica, Amsterdam).

AMC/VUmc, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.

Dr. S.I.M. Alsters, aios klinische genetica; drs. L. Kleinendorst, arts-onderzoeker.

Contact dr. M.M. van Haelst (m.vanhaelst@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamar I. de Vries ICMJE-formulier
Suzanne I.M. Alsters ICMJE-formulier
Lotte Kleinendorst ICMJE-formulier
Gijs van Haaften ICMJE-formulier
Bert van der Zwaag ICMJE-formulier
Mieke M. Van Haelst ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties