Generatieverschillen
Open

Relevant voor de Nederlandse specialistenopleiding
Onderwijs
05-08-2015
Jamiu O. Busari en Fedde Scheele

Leerpunten

  • In de Nederlandse bevolking zijn generaties te onderscheiden die duidelijk van elkaar verschillen in attitude, normen en waarden.
  • Deze verschillen tussen de generaties zijn relevant voor de zorgverlening en voor de medische opleidingen.
  • Bij het ontwikkelen en toepassen van curricula in de opleiding tot arts en medisch specialist moet rekening gehouden worden met generatieverschillen.
  • Medici moeten leren rekening te houden met de wensen en normen van de verschillende generaties gezondheidszorgconsumenten.