Generatie Y

Joost Verhoeff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B405

artikel

Vijf uur, de avondoverdracht. Rond de lange tafel zitten de babyboomers, generatie X en generatie Y gemoedelijk bijeen. Een staflid gaapt diep. Kort daarna beginnen anderen te geeuwen. Als er één roedeldier gaapt, dienen ook de anderen alerter te worden, dreigt er vechten of vluchten? Op norse toon spoort de opleider de breedsprakige assistent aan zich echt te beperken tot de strikt noodzakelijke informatie, waarop die snel de weergave-instellingen van haar ultramobiele tablet-pc’tje verandert.

Elk tijdsgewricht kneedt een nieuwe generatie. De mensen geboren na de oorlog tot ruwweg 1965 worden ‘babyboomers’ genoemd. Generatie X, een veel kleiner cohort tot ongeveer 1978, volgt hen op. Waar de eersten zich afzetten tegen de toen gevestigde orde en voornamelijk hieraan hun status ontlenen, zijn de laatsten cynischer en zelfstandig, want opgegroeid tijdens de Koude Oorlog. De mensen geboren tussen 1978 en de millenniumwisseling vallen onder generatie Y (of ‘Millennials’). U zult ze inmiddels als jonge collega’s tegenkomen.

Wat is nu van belang om te weten over deze lichting? Men verwachtte dat deze hoogopgeleide, technologisch geavanceerde, op succes gerichte generatie de ideale werknemer zou belichamen, maar de praktijk wijst vaak anders uit.

Deze jongeren heten ook wel de ‘Trophy kids’. Ze willen uitblinken, maar zijn gewend dat ze alleen al voor het meedoen een lintje krijgen. Tijdens hun jeugd in relatief kleine gezinnen waren de verwachtingen veel hoger gespannen dan bij eerdere generaties. Ze moeten sneller, efficiënter en slimmer zijn en het verlangen om het schoonheidsideaal te benaderen is groter dan bij eerdere generaties.

Uit een recent onderzoek onder 809 Amerikaanse geneeskundestudenten blijkt dat generatie X zich onderscheidt door zelfvertrouwen, waakzaamheid en beslotenheid, terwijl generatie Y zich kenmerkt door emotionele stabiliteit, gevoeligheid en perfectionisme. Ze willen niet alleen excelleren in hun werk, maar ook in hobby’s, sport en vrijwilligerswerk. Het veelvuldig gebruik van digitale middelen geeft ze een voorsprong, maar daardoor zijn hun communicatieve vaardigheden voor één-op-éénsituaties soms matig ontwikkeld. Millennials denken hun doelen op onrealistische wijze te kunnen bereiken, ze zoeken balans in het leven, maar raken er geheel onder bedolven. Bij beslissingen eisen ze gehoord te worden en ze klagen direct bij de hoogste baas. Ze hebben vaak te hoge verwachtingen van hun werkplek en ze eisen dat hun werk zich aanpast aan hun privéleven en niet andersom. Velen schromen er niet voor een opleidingsplaats die door de opleider met veel moeite is geregeld af te wijzen voor een andere die beter bij hun verdere leven zou passen, tot woede en wanhoop van hun bazen. Het in dienst houden van generatie Y vormt de grote uitdaging voor zorgopleidingen en instellingen de komende jaren.

De opleider feliciteert de assistent hartelijk met de prima overdracht na de kleine correctie, en geeft haar een welverdiende sticker. Juichend constateert ze dat ze nu genoeg overdrachtsstickers heeft om ze in te ruilen voor een digitale veneuze boog! Die zal prachtig communiceren met haar draadloze stethoscoop.

Ook interessant

Reacties