Genees(t) kunst?

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:821

Genees(t) kunst? - Dit symposium vindt plaats op 14 juni a.s. aan de Vrije Hogeschool te Driebergen en is bestemd voor artsen, psychologen, specialisten, hoofden activiteitensector, creatief therapeuten, kunstzinnig therapeuten, personeelsfunctionarissen, opleidingsfunctionarissen, organisatieadviseurs, functionarissen gevangeniswezen en maatschappelijk werkers.

Inlichtingen verstrekt: Academie ‘De Wervel’, Choisyweg 2, 3701 TA Zeist; tel. 03404-2319423376.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties