Geneesmiddelenbewaking: over spookschepen en Russische roulette

Opinie
B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1258-61
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1286.

Elders in dit tijdschrift beschrijven Wobbes en Bonenkamp de ziektegeschiedenis van een 75-jarige vrouw bij wie ongeveer 6 jaar na het eerste gebruik van levodopa-carbidopa een melanoom werd vastgesteld.1 Alhoewel de auteurs een causale relatie niet uitsluiten, is de teneur van hun artikel dat het twijfelachtig is dat levodopa melanoom kan veroorzaken, dan wel de groei of metastasering van een reeds bestaand melanoom kan verergeren. Daarmee hebben zij een positie in een discussie die sedert de eerste beschrijving van een soortgelijke ziektegeschiedenis in 1972 gevoerd wordt.2

Waarom is deze stellingname zo opmerkelijk? Mijns inziens niet vanwege het gekozen standpunt. Ik ben het namelijk met de auteurs eens wanneer zij stellen dat de bewijskracht van de in de afgelopen 30 jaar gepubliceerde ziektegeschiedenissen onvoldoende is om met zekerheid te kunnen stellen dat levodopa melanoom kan veroorzaken of verergeren. Dat laat echter…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Epidemiologie & Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Contact Prof.dr.B.H.Ch.Stricker, klinisch epidemioloog (stricker@epib.fgg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties