Genderdysforie

Hoe te handelen bij een complexe presentatie?
Klinische les
28-05-2018
Mark A. Hommes en Alwin O. Man

Dames en Heren, en eenieder die zich niet in een van deze hokjes thuis voelt

Sinds circa 2010 is er een sterke toename van het aantal personen dat zich bij de huisarts meldt voor een verwijzing voor een geslachtsverandering (transitie). Bij de meesten gaat het om een duidelijk beeld en is verwijzing eenvoudig. Soms is het echter lastig om genderdysforie te onderkennen en na te gaan welke behandeling gewenst is (zie info). Wij demonstreren dit aan de hand van 3 casussen.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.