Geïndividualiseerde doseringsadviezen voor kinderen

Klinische praktijk
Catherijne A.J. Knibbe
Dick Tibboel
Saskia N. de Wildt
Matthijs de Hoog
Mathieu M. Tjoeng
Meindert Danhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A4214
Abstract

Samenvatting

  • Ondanks bekende verschillen in de geneesmiddelenrespons tussen kinderen en volwassenen, zijn doseringsadviezen voor kinderen veelal tot stand gekomen door extrapolatie van resultaten van studies bij volwassenen.

  • In plaats van het lichaamsgewicht moet inzicht in de farmacokinetiek- en de farmacodynamiekrelatie van geneesmiddelen als basis dienen voor de dosering bij kinderen.

  • Bij onderzoek naar geneesmiddelendoseringen bij kinderen dient gekozen te worden voor de zogenoemde ‘populatiebenadering’, zodat de belasting voor het kind geminimaliseerd is.

  • Met de populatiebenadering kunnen in een covariaatanalyse de covariaten die van invloed zijn op de farmacokinetiek- en de farmacodynamiekrelatie van geneesmiddelen geïdentificeerd worden; voorbeelden van covariaten zijn lichaamsgewicht, leeftijd, mate van ziek zijn en genetische factoren.

  • Geneesmiddelen die model staan voor een specifieke eliminatieroute vormen de basis van geïndividualiseerde doseringsadviezen voor kinderen.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nieuwegein.

Prof.dr. C.A.J. Knibbe, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog (tevens: Universiteit Leiden, Leiden Academic Center for Drug Research, divisie Farmacologie); drs. M.M. Tjoeng, ziekenhuisapotheker.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Intensive Care Kinderen, Rotterdam.

Prof.dr. D. Tibboel en dr. M. de Hoog, kinderintensivisten; dr. S.N. de Wildt, kinderintensivist-klinisch farmacoloog.

Universiteit Leiden, Leiden Academic Center for Drug Research, divisie Farmacologie, Leiden.

Prof.dr. M. Danhof, apotheker-farmacoloog.

Contact prof.dr. C.A.J. Knibbe (c.knibbe@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Dineke Knibbe-Smit, Saskia de Mik-van Ham en Jeroen Diepstraten droegen bij aan de totstandkoming van dit manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A4214, klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 21 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Catherijne A.J. Knibbe ICMJE-formulier
Dick Tibboel ICMJE-formulier
Saskia N. de Wildt ICMJE-formulier
Matthijs de Hoog ICMJE-formulier
Mathieu M. Tjoeng ICMJE-formulier
Meindert Danhof ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties