Ethische aspecten van geneesmiddelenonderzoek bij kritisch zieke kinderen

Perspectief
Krista Tromp
Saskia N. de Wildt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8824
Abstract

Samenvatting

Alle kritisch zieke kinderen op een kinder-IC worden behandeld met geneesmiddelen. Het merendeel van deze middelen is echter nooit onderzocht bij deze kinderen; de veiligheid en effectiviteit ervan zijn niet bewezen. Geneesmiddelenonderzoek bij deze patiëntengroep is dus nodig. Daarbij moeten we balanceren tussen het genereren van nieuwe kennis – en daarmee wellicht betere therapie – en bescherming van deze kwetsbare populatie tegen schade en uitbuiting. De IC-omgeving en de kwetsbare populatie zorgen ervoor dat dit onderzoek specifieke ethische uitdagingen met zich meebrengt en dat dit met zorg moet worden opgezet en uitgevoerd. Deze ethische uitdagingen hebben betrekking op 4 gebieden: (a) opzet en uitvoering van onderzoek; (b) geïnformeerde toestemming van ouders en kinderen; (c) belasting van en risico voor het kind; en (d) onderzoek of experimentele behandeling. In dit artikel bespreken we deze uitdagingen en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Medische Ethiek en Filosofie van de Geneeskunde: K. Tromp, MSc, promovendus medische ethiek.

Sophia Kinderziekenhuis, afd. Intensive Care Kinderen en afd. Kinderchirurgie: dr. S.N. De Wildt; kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog.

Contact dr. S.N. De Wildt (s.dewildt@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Niina Kleiber, Miriam Mooij, Suzanne van de Vathorst en Dick Tibboel droegen bij aan het oorspronkelijke artikel in Pediatric Drugs, waar dit manuscript op gebaseerd is.18 Ook lazen ze het manuscript kritisch door en voorzagen het van commentaar. Ko Hagoort redigeerde de tekst vóór indiening van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Krista Tromp ICMJE-formulier
Saskia N. de Wildt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Voordat ik me kan verdiepen in de ethische aspecten zou ik graag voorbeelden willen lezen van een aantal geneesmiddelen, die bij on of off label worden gebruikt. (sorry voor de cryptiek). Ik ga even voorbij aan de ethische bezwaren tegen de term off-label. Immers elke individu is anders en het lichaamsgewicht of leeftijd hoeft nog geen veilig gebruik in een individu te betekenen. Bij een specieke patient kan veel meer off label zijn, dan we vermoeden (sorry voor deze abstractie). Zo zie je dat schrijven zonder voorbeelden altijd gebrekkig is.

Wanneer ik me wil verdiepen in potentiele voorbeelden dan klik ik referentie 1 aan. Ik zie helaas maar de voorpagina van dat review en vrees na het lezen van deze pagina, dat ik net als het onderhavige artikel alleen aanwijzingen, maar geen voorbeelden zie. Zo komen we niet verder, lijkt me.

Wim van der Pol, ziekenhuisapotheker