Geïmplanteerde pacemakers in Nederland, 1984-1997: aantallen, typen en patiëntkenmerken

Onderzoek
M.A.M. Stofmeel
J.C. Kelder
N.M. van Hemel
C.A.M. Hooijschuur
W.A. Dijk
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1254-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de aantallen patiënten bij wie in Nederland een pacemaker werd geplaatst in 1984-1997 en van de typen pacemaker.

Opzet

Retrospectief, descriptief.

Methode

Informatie over pacemakerpatiënten en pacemakers over de jaren 1984-1997 in Nederland werd verkregen van de Stichting Pacemaker Registratie Nederland en die in 15 andere West-Europese landen van de European Working Group on Cardiac Pacing. Beide organisaties gebruiken de European Pacemaker Patient Identification Card. Demografische gegevens werden verzameld via het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Resultaten

In Nederland waren in 1984 23 en in 1997 28 primo-implantaties/100.000 inwoners verricht. De stijging komt vooral, doordat meer mensen > 65 jaar een pacemaker kregen. Het aantal in 1997 was lager dan het gemiddelde in West-Europa (34/100.000 inwoners). Geslachtsverdeling, gemiddelde leeftijd bij primo-implantatie, indicaties en onderliggende oorzaak in 1997 verschilden niet tussen Nederland en West-Europa. Nederland nam in West-Europa, wanneer het gaat om de verhouding van de aantallen geïmplanteerde VVI(R)- en DDD(R)-pacemakers, een middenpositie in. In de jaren 1984-1997 nam het aantal Nederlandse centra met 1-25 primo-implantaties per jaar af en het aantal met 51-130 per jaar toe.

Conclusie

In 1997 waren in Nederland meer primo-implantaties verricht dan in 1984, maar minder dan het West-Europese gemiddelde. Implantatie gebeurde in toenemende mate in grotere centra.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.

Stichting Pacemaker Registratie Nederland, Groningen.

Mw.C.A.M.Hooijschuur, projectleider SPRN; ir.W.A.Dijk, klinisch fysicus.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Prof.dr.D.E.Grobbee, epidemioloog.

Contact Mw.M.A.M.Stofmeel, assistent-geneeskundige en epidemioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties