Gefikst?

Wim Stalman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B567

De vraag naar medische zorg zal alleen maar groter worden. Het aantal artsen groeit niet met die trend mee. Daarom adviseert de RVZ om de numerus fixus geneeskunde af te schaffen. De RVZ heeft in haar recente advies kwantitatieve én kwalitatieve aanbevelingen gedaan om de noodzakelijke zorgcapaciteit zo goed mogelijk te regelen. Mijn vraag: hebben we het probleem nu goed te pakken?

Eerst mijn kwantitatieve indruk. Met de afschaffing van de numerus fixus tussen nu en vijf jaar zal het aantal benodigde medici pas negen tot twaalf jaar later gaan toenemen. Redelijk laat, dunkt mij. Zou het niet beter zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties