Geen verbod op ‘herstel maagdenvlies’

Ter discussie
12-08-2020
Antina de Jong en Gert van Dijk

Maagdenvliesherstel is ‘eergerelateerd geweld’, volgens de begin dit jaar verschenen Actieagenda Schadelijke Praktijken. Een verbod dreigt. Maar volgens de auteurs zijn daar onvoldoende argumenten voor.

Auteursinformatie

Artsenfederatie KNMG, Utrecht: dr.mr. A. de Jong, jurist en ethicus; drs. G. van Dijk, ethicus (tevens: Erasmus MC, afd.medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde, Rotterdam).

Belangenverstrengeling

Contact: A. de Jong (a.de.jong@knmg.nl)

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Antina de JongICMJE-formulier
Gert van DijkICMJE-formulier