Geen verband tussen zogeheten 'hemopyrrollactamurie' en vermoeidheid bij gymnasiasten
Open

Onderzoek
23-12-2007
A. Konijnenberg, M.P.T. Megens en P.M.W. Willems

Doel.

Nagaan of er een verband is tussen de uitslag van een urinetest op hemopyrrollactam (HPL) en subjectieve vermoeidheid bij een groep middelbare scholieren.

Opzet.

Transversaal en descriptief.

Methode.

Van 75 Nijmeegse gymnasiasten (43 jongens en 32 meisjes in de leeftijd van 16-18 jaar) werd urine verzameld en werd het HPL-complex gemeten in het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) te Weert. Tevens werd hun vermoeidheid gemeten met de ‘Verkorte vermoeidheidsvragenlijst’. De drempelwaarde voor vermoeidheid werd gesteld op 21 punten.

Resultaten.

Bij 22 van de deelnemers (29), namelijk bij 15 jongens (35) en 7 meisjes (22), werd een hoge concentratie HPL-complex aangetoond. Van de deelnemers hadden 19 (25) een vermoeidheidsscore > 21: 16 jongens (37) en 3 meisjes (9). Er was geen statistisch verband tussen een verhoogde concentratie HPL-complex en de vermoeidheidsscore.

Conclusie.

De bevindingen geven geen steun aan een verband tussen vermoeidheid en toegenomen HPL-uitscheiding in de urine.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2838-40