Geen toename van resistente Escherichia coli-stammen na opname op een chirurgische afdeling

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1567

Bruinsma et al. zijn nagegaan of de prevalentie van resistente Escherichia coli-stammen toeneemt tijdens verblijf in een ziekenhuis. Hiertoe zochten zij in fecesmonsters van patiënten die werden opgenomen op een chirurgische afdeling van 3 academische ziekenhuizen naar mogelijke resistentie van E. coli tegen 9 verschillende antibiotica. Dit onderzoek vond…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties