Geen samenhang cariës en overgewicht kinderen

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C2840

Kinderen met cariës hebben niet vaker overgewicht. Althans, niet in de geselecteerde populatie die de gespecialiseerde tandartsenkliniek Cleyburch junior voor kinderen in Noordwijk bezoekt.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 230 jonge patiënten van de kliniek (BMC Res Notes. 2015;8:738-45). Maddelon de Jong-Lenters en collega’s van onder meer TNO en het ACTA lieten in het eerste half jaar van 2013 bij alle patiënten die destijds 5-8 jaar oud waren de lengte, het gewicht en de totale cariësscore bepalen. Maat voor de ernst van de cariës was het aantal melktanden dat aangetast of gevuld was of miste door cariës.

Ongeveer 18% van de kinderen had overgewicht, 81% had door cariës aangetaste tanden – gemiddeld 4,2 tanden per kind. Anders dan verwacht, was er geen verband tussen de cariësbelasting en overgewicht – ondanks alle aanwijzingen voor gemeenschappelijke risicofactoren als frequent gebruik van suikerhoudende dranken en moeite met het bevorderen en handhaven van een gezonde leefstijl door ouders.

Als verklaring opperen de onderzoekers dat andere risicofactoren ook belangrijk zijn – goed poetsen heeft geen invloed op het gewicht. Ook vertelden sommige ouders aan de tandarts dat hun kinderen slechte eters waren, en dat zij om die reden vaak kleine beetjes al dan niet suikerhoudende dranken of voeding aanboden. Daar kun je dan wel gaatjes van krijgen, maar geen overgewicht. Of de uitkomsten ook gelden voor niet verwezen kinderen is niet geheel duidelijk. De onderzoekspopulatie is waarschijnlijk niet representatief. Dat blijkt ook al uit de gevonden prevalentie van cariës van 81%; gemiddeld is die onder Nederlandse 5-jarigen 41%.

Gerelateerde artikelen

Reacties