Geen jodiumdeficiëntie of endemisch struma onder 6-18-jarige schoolkinderen in de regio's Doetinchem en Amsterdam

Onderzoek
W.M. Wiersinga
J. Podoba
M. Srbecky
M. van Vessem
H.C. van Beeren
M.C. Platvoet-ter Schiphorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1887-92
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van het vóórkomen van jodiumdeficiëntie bij schoolkinderen.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Bij schoolkinderen in de leeftijd van 6-18 jaar uit de regio Doetinchem (in 1985/’86 een gebied met endemisch struma) en de regio Amsterdam (voorheen geen endemisch struma) werd in 1995/'96 de schildkliergrootte (met mogelijk struma) vastgesteld op grond van inspectie en palpatie en het echografisch gemeten schildkliervolume. Tevens werd de jodiuminname met de voeding vastgesteld op grond van vragenlijsten en de jodiumconcentratie in urinemonsters volgens de Sandell-Kolthoff-reactie.

Resultaten

Er werden 937 schoolkinderen onderzocht (390 in Doetinchem en 547 in Amsterdam). Tussen beide gebieden bestond geen verschil in jodiumuitscheiding in de urine (15,7 respectievelijk 15,3 μg/dl; verschil niet significant), in strumaprevalentie, bepaald via inspectie en palpatie van de hals (0,8 respectievelijk 2,6; p = 0,08), of in schildkliervolume. De gemiddelde dagelijkse jodiuminname was 171 μg bij jongens en 143 μg bij meisjes, in nauwe overeenstemming met de gemeten mediane jodiumconcentratie in de urine van 16,7 μg/dl bij jongens en 14,5 μg/dl bij meisjes. Het schildkliervolume nam toe met de leeftijd. Meisjes hadden een grotere schildklier dan jongens op de leeftijd van 12-13 jaar, maar jongens hadden een grotere schildklier vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Conclusies

Jodiumdeficiëntie kwam niet voor. Broodconsumptie was de belangrijkste bron van jodium in de voeding. Puberteit ging gepaard met een forse toename van het schildkliervolume.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Endocrinologie en Metabolisme, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.W.M.Wiersinga, internist; mw.M.van Vessem, doktersassistent; mw.H.C.van Beeren en mw.M.C.Platvoet-ter Schiphorst, researchanalisten.

Postacademisch Medisch Instituut, Bratislava, Slowakije.

Afd. Endocrinologie en Metabole Stoornissen: dr.J.Podoba, internist.

Afd. Radiologie: dr.M.Srbecky, radioloog.

Contact prof.dr.W.M.Wiersinga

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties