Geen huisarts nodig op de SEH:daar werkt de SEH-arts

Opinie
Maarten P. Simons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3398
Abstract

Een huisarts hoort niet te werken op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) waar al een SEH-arts werkt. Het is wel een goed idee om een huisartsenpost (HAP) en een SEH te integreren en te voorzien van een gemeenschappelijk loket en gemeenschappelijke triage.

In het artikel ‘Inzet huisarts op een Spoedeisende Hulp maakt zorg voor zelfverwijzers efficiënter’ komen de auteurs tot de conclusie dat de combinatie van het invoeren van het Nederlands triagesysteem en het inzetten van een huisarts op de SEH leidt tot effectievere zorg en kortere wachttijden voor de groep zelfverwijzers die de SEH bezoekt. Dit onderwerp is zeer interessant en belangrijk.1-6

Het huidige systeem van huisartsenposten is niet zodanig ontwikkeld dat de poortfunctie buiten kantooruren perfect werkt en ook overdag is er geen heldere afstemming tussen individuele huisartsenpraktijken en SEH’s. Het percentage zelfverwijzers dat de SEH bezoekt is nog steeds 20-75%, afhankelijk van het ziekenhuis. Het gaat…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Chirurgie en Spoedeisende Hulp, Amsterdam.

Contact Dr. M.P. Simons, chirurg en opleider SEH-artsen (m.p.simons@olvg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 maart 2011

Inzet huisarts op een Spoedeisende Hulp maakt zorg voor zelfverwijzers efficiënter*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties