Geen betere overleving door coloscopiescreening

Julien Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5287

Screening door middel van coloscopie leidt tot een lager risico op de diagnose ‘colorectaal carcinoom’. Dit is de conclusie van een grote internationale trial in NEJM (2022; online 9 oktober).

De trial vond plaats in Polen, Noorwegen, Zweden en Nederland. Door invoering van de nieuwe privacywetgeving was het…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Public Health
Dit artikel wordt besproken inSchermtijd bij jongeren en psychische gezondheid vluchtelingen

Ook interessant

Reacties