Gecombineerde influenza- en pneumokokkenvaccinatie van ouderen in de huisartspraktijk: vaccinatiegraad en determinanten van non-compliantie

Onderzoek
W. Opstelten
E. Hak
Th.J.M. Verheij
G.A. van Essen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:850-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in het vaccinatiegedrag van ouderen, wanneer hun een pneumokokkenvaccinatie wordt aangeboden gelijktijdig met de jaarlijkse influenzavaccinatie.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

In een huisartsengroep in Amersfoort kregen in oktober 1999 alle 3365 patiënten van 65 jaar en ouder een uitnodiging voor een pneumokokkenvaccinatie gelijktijdig met de jaarlijkse influenzavaccinatie. Vervolgens werd aan een gestratificeerde steekproef (n = 972) een vragenlijst toegestuurd. Determinanten van non-compliantie werden bepaald met polytome logistischeregressieanalyse.

Resultaten

2529 (75) patiënten accepteerden de pneumokokkenvaccinatie en 2812 (84) de influenzavaccinatie. Determinanten van het weigeren van de pneumokokkenvaccinatie waren het idee dat de huisarts de vaccinatie niet adviseerde (oddsratio (OR): 4,6; 95-BI: 2,6-8,3) en de vrees voor lokale bijwerkingen (OR: 2,8; 95-BI: 1,6-4,6). Voor het weigeren van beide vaccinaties speelden daarnaast een rol: het niet willen opvolgen van het advies van de huisarts (OR: 6,1; 95-BI: 2,4-15,4), de opvatting dat inentingen de natuurlijke afweer verzwakken (OR: 2,7; 95-BI: 1,4-5,3) of dat influenza ongevaarlijk is (OR: 2,9; 95-BI: 1,5-5,4) en de vrees ziek te worden van de pneumokokkenvaccinatie (OR: 2,9; 95-BI: 1,1-7,9). Patiënten die zich gezond voelden, moeite hadden om naar de praktijk te komen, particulier verzekerd waren of jonger dan 75 jaar hadden een groter risico om niet te worden gevaccineerd.

Conclusie

Een hoge vaccinatiegraad voor beide vaccinaties werd bereikt in het gecombineerde programma. De rol van de huisarts was hierbij belangrijk.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, locatie Stratenum, Postbus 85.060, 3508 AB Utrecht.

W.Opstelten, prof.dr.Th.J.M.Verheij en dr.G.A.van Essen, huisartsen; dr.E.Hak, infectieziekten-epidemioloog.

Contact W.Opstelten (w.opstelten@med.uu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties