Gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen voor kinderen in de eerste 2 levensjaren in Nederland

Onderzoek
J.D. Reerink
W.P. Herngreen
J.F. Meulmeester
A.L. den Ouden
S.P. Verloove-Vanhorick
J.H. Ruys
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1427-31
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van de medische consumptie ten behoeve van kinderen tot 2 jaar (contacten met huisartsspecialist en ziekenhuisopnamen), met betrekking tot tijdige onderkenning van stoornissen op het consultatiebureau (CB).

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Plaats

CB's voor zuigelingen en kleuters.

Methoden

Bij een representatieve cohort van de zuigelingenpopulatie 1988-1989 van het ‘Sociaal medisch onderzoek consultatiebureau kinderen’ (SMOCK) werden op maximaal 8 CB-bezoeken gegevens over het afgelopen tijdsinterval verzameld.

Resultaten

Als reden voor contact met huisartsspecialist werd in ruim 1 op de 6 een probleem opgegeven, dat tot de signaleringsfunctie van het CB behoort, zoals gehoorstoornissen, strabismus, heupdysplasie en ontwikkelingsstoornissen. Met de huisarts kwam ruim 95 van de kinderen in contact, met een kinderarts 30, met een andere specialist ongeveer 20. Van de kinderen werd 12 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 10 meer dan eenmaal. Ongevallen waren bij 10 van de kinderen de reden dat een arts werd geraadpleegd. Kinderen met een lichamelijke en (of) geestelijke beperking op 2-jarige leeftijd (6) maakten ongeveer 3 maal zoveel gebruik van genoemde gezondheidszorgvoorzieningen als kinderen zonder beperking.

Conclusie

Jonge kinderen komen bijna allemaal in contact met de huisarts, en velen met een specialist. Het vroeg onderkennen van specifieke gezondheidsproblemen op het CB bevordert tijdige behandeling, en beperkt zowel de schade in de ontwikkeling van het kind als ook de kosten.

Auteursinformatie

TNO-Preventie en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Mw.dr.J.D.Reerink, mw.dr.A.L.den Ouden en mw.prof.dr.S.P. Verloove-Vanhorick, kinderartsen; dr.W.P.Herngreen, andragoloog; mw.dr.J.F.Meulmeester, M.Phil., jeugdarts.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Prof.dr.J.H.Ruys, kinderarts.

Contact mw.dr.J.D.Reerink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties