Geboorte en zorgvernieuwing.

Media
J.C. Hessing-Wagner
P.E. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:803

J.C.Hessing-Wagner, Geboorte en zorgvernieuwing. (Cahier Sociaal en Cultureel Planbureau, nr. 87.) 78 bl., fig., tabellen. VUGA, 's-Gravenhage 1991. ISBN 90-5250-321-4. Prijs: ingen. ƒ 22,50.

Dit rapport is gemaakt met het oog op de stelselwijziging in de gezondheidszorg; de vraag is welke gevolgen deze zal hebben voor de verloskundige hulpverlening. Een aantal…

Ook interessant

Reacties