Geautomatiseerde registratie van complicaties door heelkundige afdelingen in Nederland: huidige stand van zaken

Onderzoek
P.J. Marang-van de Mheen
J. Kievit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1273-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de registratie van complicaties en het gebruik van de software van de Landelijke Heelkundige ComplicatieRegistratie (LHCR), analyseren van de knelpunten en aangeven van mogelijkheden voor verdere implementatie.

Opzet

Enquête.

Methoden

Naar alle 134 afdelingen Heelkunde werd een antwoordformulier gestuurd, gevolgd door telefonisch contact bij onduidelijkheden of non-respons. Hierin werd gevraagd naar het registreren van complicaties, de vastlegging hiervan, het installeren van de LHCR-software, het maken van een bestand om reeds beschikbare patiënt-, opname- en operatiegegevens vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) te importeren, het invoeren van complicaties en eventuele knelpunten.

Resultaten

Na telefonisch contact werden de gegevens van alle 134 afdelingen verkregen. Bij 92,5 van alle afdelingen werden complicaties geregistreerd, maar bij 42,7 hiervan wordt dit alleen op papier vastgelegd. De LHCR was operationeel bij 33 afdelingen (24,6). De belangrijkste belemmering leek te ontstaan bij het beschikbaar krijgen van een importbestand met ZIS-gegevens. Aangezien dergelijke problemen kunnen worden opgelost en zijn opgelost in ziekenhuizen waar ondersteuning ter plaatse werd geboden, kan de LHCR potentieel operationeel zijn in 55-80 van de opleidingsziekenhuizen en in 60-86 van de niet-opleidingsziekenhuizen.

Conclusie

Vrijwel alle afdelingen Heelkunde registreerden complicaties, maar veelal alleen nog op papier, omdat het gebruik van de LHCR werd belemmerd door problemen bij het maken van een importbestand. Er leek voldoende potentie te zijn de gestelde streefdoelen van landelijke invoering van geautomatiseerde complicatieregistratie op termijn te halen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, sectie Medische Besliskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

(p.j.marang@lumc.nl).

Contact Mw.dr.P.J.Marang-van de Mheen, epidemioloog (p.j.marang@lumc.nl)

Verantwoording

Namens de stuurgroep Landelijke Heelkundige ComplicatieRegistratie (LHCR), waarvan de overige leden aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties