Gastro-intestinale hormonen bij het kortedarmsyndroom

Onderzoek
R.J.L.F. Loffeld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2584

Patiënten met een kortedarmsyndroom kunnen onderscheiden worden in een groep bij wie het colon nog intact is en een groep bij wie tijdens de dunnedarmresectie ook een groot deel van het colon verwijderd is. In normale omstandigheden treedt een vertraging van de maagontlediging op op het moment dat de dunnedarminhoud…

Ook interessant

Reacties