Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie. IX. Obstipatie: oorzaken en diagnostiek

Klinische praktijk
A.J.P.M. Smout
R-J.M. Brummer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:878-84
Abstract

Samenvatting

- Obstipatie en gestoorde defecatie zijn symptomen, geen ziekte-entiteiten. Meestal liggen aan deze symptomen geen organische afwijkingen ten grondslag en zijn ze het gevolg van storingen in de motoriek van het colon en de bekkenbodem.

- Zowel een verminderde motoriek van het colon (inertia coli) als een toename van de frequentie en de amplitude van de haustrerende coloncontracties in het kader van een prikkelbaredarmsyndroom kan tot obstipatie leiden. Een derde belangrijke functionele oorzaak van obstipatie is het paradoxaal aanspannen van de bekkenbodemspieren tijdens (pogingen tot) defecatie: spastisch bekkenbodemsyndroom.

- De diagnostiek bij obstipatie is meestal primair gericht op het uitsluiten van organische afwijkingen. Daarnaast kan met behulp van een buikoverzichtsfoto en meting van de colonpassagetijd met behulp van radio-opake deeltjes een indruk worden gekregen van de ernst van de obstipatie.

- Defecografie is vooral aangewezen bij stoornissen in de uitdrijving van feces.

- Anorectale manometrie is belangrijk wanneer er vermoeden bestaat van de ziekte van Hirschsprung.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.A.J.P.M.Smout, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht.

Dr.R-J.M.Brummer, gastro-enteroloog.

Contact prof.dr.A.J.P.M.Smout

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties