‘Game over’ of een ronde verder?

Esther Barsom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B834

Een patiënte ligt klaar op de operatiekamer. De anesthesie is met de laatste handelingen bezig, de patiënte zucht een paar keer diep en weg is ze. Steriel afdekken en ‘start new game’. Bij dit spel heb je maar 1 leven en ‘game over’ is ook echt game over.

Recent is aangetoond dat ‘serious gaming’ een mooie brug kan vormen voor coassistenten en aiossen die voor het eerst tijdens laparoscopie dergelijke instrumenten besturen. Er kan van te voren nooit een inschatting gemaakt worden hoeveel tijd het kost om de besturing onder de knie te krijgen. Volgens de wetenschap zouden studenten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties