Galblaasextirpaties in Nederland; frequentie, operatieve sterfte en postoperatieve complicaties (1987-1989)

Onderzoek
W.S. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1688-91
Abstract

Samenvatting

In het licht van de snel groeiende populariteit van de laparoscopische cholecystectomie, werd een retrospectieve analyse verricht van de ‘traditionele’ galblaasextirpatie in Nederland in de periode 1987-1989 (gegevens van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg), in vergelijking met de periode 1979-1981 (gegevens van de Stichting Medische Registratie). Wat betreft de frequentie was er een daling van het aantal galblaasextirpaties van 25,5 ten opzichte van de periode 1979-1981. Het aantal galblaasextirpaties met ductus choledochus-exploratie was verminderd met 43,8.

De operatieve sterfte in de periode 1987-1989 bedroeg 1,4. Postoperatieve complicaties, waaronder wondinfecties, kwamen relatief weinig voor, respectievelijk bij 4,3 en 1,5 van de patiënten. Acute cholecystitis, leeftijd ≥ 70 jaar en ductus choledochus-exploratie bleken risicofactoren te zijn met een beduidend hogere operatieve sterfte en postoperatieve morbiditeit.

Auteursinformatie

Sint Clara Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

W.S.Meijer, chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties