Endoscopische papillotomie bij patiënten met galsteenziekte: een verkenning

Onderzoek
W.N.H.M. Stuifbergen
H.J.M. Oostvogel
Th.J.M.V. van Vroonhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:217-20
Abstract

Samenvatting

Bij 258 patiënten met galstenen werd prospectief, volgens een vast protocol, onderzocht welk aandeel endoscopische papillotomie (EPT) zou kunnen hebben bij de behandeling. Bij 57 van deze 258 patiënten bestond verdenking op choledochusstenen en bij 52 van hen werd ERCP verricht, zo mogelijk gevolgd door EPT als inderdaad stenen werden gevonden. Uiteindelijk kon choledochusexploratie bij 35 van de 57 patiënten die in beginsel voor deze ingreep in aanmerking kwamen, worden voorkomen. Bij 29 patiënten konden de bij ERCP gevonden concrementen door middel van EPT worden verwijderd, bij 6 patiënten werden bij ERCP geen stenen in de ductus choledochus aangetroffen, hetgeen choledochusexploratie overbodig maakte.

In vergelijking met de voorafgaande periode daalde het aantal choledochusexploraties bij patiënten die hiervoor in beginsel in aanmerking kwamen van 18 naar 9 van de totale groep van 258 patiënten met galstenen. Tegelijkertijd daalde de sterfte van 6 naar 4. Geconcludeerd wordt dat ERCP en EPT waardevolle methoden zijn voor de behandeling van de meeste patiënten bij wie verdenking bestaat op choledochusstenen.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Afd. Inwendige Geneeskunde: W.N.H.M. Stuifbergen, internist.

Afd. Heelkunde: H.J.M. Oostvogel en dr. Th.J.M.V. van Vroonhoven, chirurgen.

Contact W.N.H.M. Stuifbergen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties