Galactorroe
Open

Stand van zaken
23-09-1990
J. Assies

Onder galactorroe wordt verstaan de afscheiding van melk of vocht uit één of beide borsten. Galactorroe komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Bij vrouwen spreekt men pas van galactorroe wanneer geen verband bestaat met een voorafgaande zwangerschap of wanneer post partum geen borstvoeding wordt gegeven en de vocht- of melkafscheiding toch langer dan 6 maanden aanhoudt.1

De incidentie van galactorroe of niet-puerperale lactatie bij vrouwen wordt zeer wisselend geschat (0,6-50).2-5 Deze variabiliteit wordt o.a. beïnvloed door verschillen in de onderzochte groepen patiënten. Er zijn aanwijzingen dat galactorroe verband houdt met leeftijd en pariteit. Galactorroe komt het meest voor tussen het 35e en 50e jaar. De indicatie bij adolescenten en bij vrouwen die nooit zwanger zijn geweest is dan ook lager (0-25).6

Galactorroe is niet van belang voor de diagnostiek van het mammacarcinoom. Slechts 5 van de vrouwen met ...