Bijzondere oorzaken van hyperprolactinemie

Klinische praktijk
Amy de Haar-Holleman
Ruben E.A. Musson
Sebo Jan Eelkman Rooda
Jos P.M. Wielders
Ayse Y. Demir
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9051
Abstract

Dames en Heren,

Een goede anamnese en aanvullend laboratoriumonderzoek zijn de belangrijkste stappen in de analyse van een patiënt met hyperprolactinemie. Dit kan onnodig en kostbaar beeldvormend onderzoek voorkomen. In deze klinische les bespreken wij 3 patiënten die verwezen waren vanwege aanwijzingen voor een prolactineproducerend hypofyseadenoom.

Patiënt A, een 19-jarige vrouw, werd verwezen vanwege secundaire amenorroe en galactorroe bij hyperprolactinemie (prolactine: 3,21 IU/l; referentiewaarde: < 0,60). Anamnestisch had patiënte sinds 2 maanden tepelvloed beiderzijds. Daarnaast was er gedurende de laatste 9 maanden sprake van misselijkheid, een opgezette buik en gewichtstoename. De verwijsbrief van de huisarts vermeldde in de voorgeschiedenis het prikkelbaredarmsyndroom, waarvoor patiënte mebeverine gebruikte.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een niet-zieke vrouw met geringe uitvloed van gelig vocht na compressie van beide tepels. Haar abdomen was diffuus drukpijnlijk bij palpatie. Er was geen uitval van gezichtsvelden noch bijzonderheden bij onderzoek van hart en longen.

Bij laboratoriumonderzoek vonden we geen…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. A. de Haar-Holleman, aios interne geneeskunde; dr. S.J. Eelkman Rooda, internist-endocrinoloog.

Afd. Klinische Chemie: dr. R.E.A. Musson, aios klinische chemie; dr.ir. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus; dr. A.Y. Demir, arts-klinisch chemicus.

Contact dr. R.E.A. Musson (r.e.a.musson@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Amy de Haar-Holleman ICMJE-formulier
Ruben E.A. Musson ICMJE-formulier
Sebo Jan Eelkman Rooda ICMJE-formulier
Jos P.M. Wielders ICMJE-formulier
Ayse Y. Demir ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties