Fysische diagnostiek - de Glasgow-comaschaal voor het meten van bewustzijnsstoornissen
Open

Richtlijnen
10-03-2004
J. van der Naalt

- De Glasgow-comaschaal (GCS) kan worden gebruikt voor het beoordelen van bewustzijnsstoornissen.

- De GCS is een betrouwbare en reproduceerbare onderzoeksmethode, die gemakkelijk kan worden uitgevoerd aan het bed van de patiënt.

- Met de GCS kan men de ernst van hersenletsel objectiveren en de prognose voor de patiënt bepalen.

- Voorwaarden voor een betrouwbare vaststelling van de GCS-score zijn scholing van onervaren personeel, herbeoordeling door een medicus met neurologische ervaring, correctie voor externe factoren en geprotocolleerde verslaglegging.