De incidentie van traumatisch schedel- of hersenletsel in het adherentiegebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht in 1997

Onderzoek
S.R.H.E.M. Meerhoff
J.R. de Kruijk
J. Rutten
P. Leffers
A. Twijnstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1915-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de incidentie van traumatisch schedel- of hersenletsel in het adherentiegebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM).

Opzet

Retrospectief.

Methode

Gegevens van patiënten die in 1997 de afdeling Spoedeisende Hulp van het AZM bezochten met een hoofdletsel werden verzameld via een inschrijfformulier dat bij elke patiënt die zich meldde, werd ingevuld. Gegevens werden toegevoegd via de registratie van opgenomen patiënten en via de registratie van de afdeling Radiologie. Het adherentiegebied van het AZM omvatte ongeveer 231.000 mensen.

Resultaten

In 1997 waren 1933 patiënten met schedel- of hersenletsel gezien. Hoofdletsel zonder aanwijzingen voor hersenletsel werd gevonden bij 1440 patiënten (74), licht schedel- of hersenletsel bij 467 (24), matig of ernstig schedel- of hersenletsel bij 26 (1). De gemiddelde leeftijd in de totale groep was 30 jaar (uitersten: 0-97); 29 was jonger dan 15 jaar. De patiëntengroep bestond voor tweederde (67) uit mannen. Een schedelfoto werd in 15 van de gevallen gemaakt. Op 7 van de gemaakte schedelfoto's werd een relevante afwijking gezien. Van de patiënten werd 11 opgenomen. De incidentie van traumatisch schedel- of hersenletsel in 1997 was 836/100.000 en de opname-incidentie bedroeg 88/100.000. De oorzaken waren een val (43), een verkeersongeval (22), geweld (15), sportletsel (7), een ongeluk tijdens het werk (4), of anders/onbekend (9).

Conclusie

De meeste patiënten met schedel- of hersenletsel hadden licht letsel (99; alleen hoofdletsel of licht traumatisch schedel- of hersenletsel). Vergeleken met de cijfers in andere onderzoeken was de jaarlijkse frequentie van ziekenhuisopnamen relatief laag.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Mw.S.R.H.E.M.Meerhoff, co-assistent; J.R.de Kruijk, assistent-geneeskundige; J.Rutten, student geneeskunde; dr.A.Twijnstra, neuroloog.

Universiteit Maastricht, vakgroep Epidemiologie, Maastricht.

Drs.ir.P.Leffers, epidemioloog.

Contact dr.A.Twijnstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties