Het nut van schedel- en halswervelkolomfoto's bij patiënten na stomp hoofdletsel

Onderzoek
L.G.B.A. Quekel
R.A. van der Kruijk
R.E.M. Hekster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2366-70
Abstract

Samenvatting

Een retrospectief onderzoek werd verricht naar de diagnostische opbrengst van het routinematig vervaardigen van schedel-en halswervelkolomfoto's bij 100 opeenvolgende patiënten met stomp hoofdletsel. Elf schedelfoto's toonden traumatische afwijkingen: 2 hersenschedelfracturen, 1 schedelbasisfractuur, 5 zekere aangezichtsschedelfracturen en in 3 gevallen indirecte aanwijzingen voor aangezichtsschedelfracturen.

Bij 79 patiënten zonder nekklachten werden geen traumatische afwijkingen gevonden op de halswervelkolomfoto. Van 21 patiënten met nekklachten hadden 2 traumatische afwijkingen op de halswervelkolomfoto. Op 26 halswervelkolomfoto's was de halswervelkolom niet volledig afgebeeld en 3 halswervelkolomfoto's werden door de clinicus en de radioloog verschillend beoordeeld.

Schedel- en halswervelkolomfoto's dienen bij patiënten na een stomp hoofdletsel alleen gemaakt te worden als bij lichamelijk onderzoek letsel wordt vermoed, of bij neurologische afwijkingen, verminderd bewustzijn of onbetrouwbare anamnese. De halswervelkolom dient volledig afgebeeld te worden met behulp van de juiste techniek, terwijl minstens een laterale opname geïndiceerd is nog voordat de patiënt overgetild wordt op de röntgentafel. De radioloog dient alle foto's zo mogelijk direct te beoordelen.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, Postbus 40551, 2504 LN 's-Gravenhage.

Afd. Chirurgie: L.G.B.A.Quekel, assistent-geneeskundige.

Afd. Neurologie: R.A.van der Kruijk, neuroloog.

Afd. Radiodiagnostiek: dr.R.E.M.Hekster, neuroradioloog.

Contact dr.R.E.M.Hekster

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties