Fysiotherapie niet beter dan zelfmanagement na simpel enkelletsel

Onderzoek
Evert Verhagen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1366
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer een kwart van alle sportletsels betreft de enkel en daarvan wordt de enkeldistorsie het vaakst gezien. In Nederland krijgen jaarlijks circa 500.000 sporters een enkeldistorsie. Functionele behandeling is een effectieve strategie voor optimaal herstel en preventie van secundaire klachten, zoals pijn, instabiliteit en een recidief van het letsel.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van behandeling onder supervisie van een fysiotherapeut op het functionele herstel na een enkeldistorsie graad 1 of 2, vergeleken met de gebruikelijke zorg?

Hoe werd dit onderzocht?

In deze RCT werden 504 patiënten geïncludeerd die zich met een enkeldistorsie graad 1 of 2 meldden op een SEH. De onderzoekers randomiseerden hen tussen fysiotherapie (n = 254) en gebruikelijke zorg (n = 250), die bestond uit een algemeen advies over zelf uit te voeren oefeningen. Fysiotherapie bestond uit een revalidatieplan met maximaal 7 gesuperviseerde sessies van 30 min, aangevuld met oefeningen voor thuis. Zelfgerapporteerd functioneel herstel werd na 6 maanden vastgesteld met de ‘foot and ankle outcome score’ (FAOS).

Belangrijkste resultaten

Na 6 maanden rapporteerde 62% van de patiënten in de controlearm een klinisch relevant herstel (FAOS: ≥ 450), vergeleken met 57% van de patiënten in de fysiotherapiearm. De verschillen in proporties waren niet significant.

Consequenties voor de praktijk

Er is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze studie. Zo werd een zelfgerapporteerde uitkomstmaat gebruikt na een relatief korte follow-upperiode. Ook werd het optreden van een recidief niet meegenomen, terwijl het risico hierop is verdubbeld in de eerste 12 maanden na het initiële letsel. Daarnaast werden geen relevante effecten gevonden voor de helft van de patiënten in beide groepen. Therapietrouw speelt hier mogelijk een centrale rol, maar werd als uitkomst niet meegenomen. Ondanks dergelijke kritische noten had de studie een methodologisch sterke opzet. Zo lang het niet bekend is welke subgroepen baat hebben bij een intensievere therapie onder supervisie van een fysiotherapeut, kunnen we op basis van deze studie alleen maar concluderen dat bij patiënten met een enkeldistorsie graad 1 of 2 zelfmanagement net zo effectief is als fysiotherapie.

Literatuur
  1. Brison RJ, Day AG, Pelland L, et al. Effect of early supervised physiotherapy on recovery from acute ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ. 2016;355:i5650. Medlinedoi:10.1136/bmj.i5650

Auteursinformatie

Contact (e.verhagen@vumc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties