Frequentie van duodenumadenomen bij patiënten met familiaire adenomateuze polyposis

Onderzoek
S. van Ruth
W.H. de Vos Tot Nederveen Cappel
C.J.H.M. van Laarhoven
H.F.A. Vasen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1744-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de frequentie van vóórkomen van poliepen in maag en duodenum bij patiënten met familiaire adenomateuze polyposis (FAP) en van de relatie tussen leeftijd en ernst van duodenale adenomatosis.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Uit de FAP-registratie van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET) werden de gegevens bestudeerd van de patiënten bij wie vóór 1 juli 1999 een gastroduodenoscopie was uitgevoerd. Stadiëring van duodenumpoliepen vond plaats volgens de Spigelman-classificatie.

Resultaten

Er hadden 224 patiënten tenminste eenmaal een gastroduodenoscopie ondergaan: 117 mannen en 107 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd ten tijde van de eerste scopie van 37 jaar (uitersten: 13-78). Maagfundusklierpoliepen waren vastgesteld bij 79 patiënten (35), adenomen in de maag bij 6 (3) en adenomen in het duodenum bij 92 (41). Van de 224 patiënten hadden 21 (9) ernstige adenomatosis van het duodenum (Spigelman-stadium III of IV). Ernstige duodenale adenomatosis werd vaker op hogere leeftijd vastgesteld. Er waren 10 patiënten met duodenumcarcinoom; de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose gesteld werd, was 50,3 jaar (uitersten: 39-67).

Conclusie

Bij bijna 10 van de patiënten met FAP had zich een ernstige vorm van duodenale adenomatosis ontwikkeld. De ernst hiervan nam toe met de leeftijd van de patiënten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Utrecht.

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden.

W.H.de Vos tot Nederveen Cappel, arts-onderzoeker.

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET), p/a LUMC, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Dr.H.F.A.Vasen, internist (tevens: LUMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden).

Contact S.van Ruth, assistent-geneeskundige (nfdht@xs4all.nl)

Verantwoording

Mede namens de landelijke werkgroep Familiaire Adenomateuze Polyposis, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties