Fitnesstraining na een beroerte is effectief

Klinische praktijk
Rob J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7429
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Een beroerte leidt doorgaans tot een vermindering van de lichamelijke fitheid.

Onderzoeksvraag

Verbetert fitnesstraining de lichamelijke fitheid na het doormaken van een beroerte?

Hoe werd dit onderzocht?

In een Cochrane-review werden 45 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) met in totaal 2188 patiënten geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

Cardiorespiratoire fitnesstraining, onderzocht in 22 RCT’s, vermindert de mate van beperking en leidt tot een toename van het loopvermogen (27,0 meter/minuut), de maximale loopsnelheid (7,4 m/min), de voorkeurloopsnelheid (4,6 m/min) en de score op de ‘Berg balance scale’, een instrument dat het evenwicht evalueert (verbetering van 3,1 punten op een 56-puntsschaal). Dit gold ook voor gemengde trainingsprogramma’s die onder meer looptraining omvatten (15 RCT’s): het loopvermogen nam toe met gemiddeld 41,6 m/min en de voorkeurloopsnelheid met 4,5 m/min. Er waren ook aanwijzingen voor een toename van de evenwichtscores. De resultaten voor de gemengde trainingsprogramma’s waren echter minder overtuigend, omdat de ondergrenzen van de 95%-betrouwbaarheidsintervallen dicht bij de 0 – ofwel geen effect – zaten.

Consequenties voor de praktijk

Er zijn voldoende aanwijzingen voor een gunstig effect van cardiorespiratoire fitnesstraining en gemengde vormen van fitnesstraining op de mate van beperking, de mobiliteit en het evenwicht om het opnemen van deze vormen van training in revalidatieprogramma’s na een beroerte te rechtvaardigen. De beperkte kwaliteit van de geanalyseerde onderzoeken en de mate van heterogeniteit ervan bemoeilijkten de bepaling van de algemene toepasbaarheid van de resultaten en het inschatten van de betrouwbaarheid ervan.

Literatuur

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M, Greig CA, Mead GE. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD003316. Medline doi:10.1002/14651858.CD003316.pub5.

Auteursinformatie

Contact

Reacties

Ruud
van Mechelen

2 juli 2014 - 17:48

Jammer dat het loopvermogen niet correct is weergegeven. Dit moet niet zijn meter/minuut maar meter/6 minuten.

Ruud van Mechelen, revalidatiearts

Rob
Scholten

9 juli 2014 - 15:00

Excuses, collega Van Mechelen heeft helemaal gelijk: het gemiddelde verschil is 27 meter per 6 minuten in het voordeel van cardiorespiratoire fitness training.

Rob Scholten