Fietsongevallen bij kinderen in Nederland in 1990/1991; tijd voor fietshelmen

Onderzoek
R.A. Hirasing
S.P. Verloove-Vanhorick
L.T.B. van Kampen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2315-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre de gevolgen van fietsongevallen voorkomen kunnen worden.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Nederland.

Materiaal en methode

De gegevens over sterfte en ziekenhuisopname voor kinderen van 0-14 jaar werden geanalyseerd. De gegevens over dodelijke verkeersslachtoffers werden ontleend aan de verkeersongevallenregistratie (over 1991) en die over ziekenhuisopnamen aan de Landelijke Medische Registratie van ziekenhuisopnamen van de SIG (over 1990).

Resultaten

In 1991 overleden 82 jeugdigen (1-14 jaar) door een verkeersongeval. De meesten overleden na een ongeval als fietser.

In 1990 bedroeg het aantal ziekenhuisopnamen vanwege verkeersongevallen bij 0-14-jarigen 2839, waarvan 46 door een fietsongeval. Bij de meeste vanwege een fietsongeval opgenomen kinderen van 0-14 jaar bleek letsel aan hoofd en schedel te bestaan. Bij 69 van de betreffende fietsongevallen was geen motorvoertuig betrokken.

Conclusie

Gezien het veel vóórkomen van hoofdletsel dient het dragen van een fietshelm krachtig bevorderd te worden, waarbij wettelijk verplicht stellen de snelste en beste resultaten geeft. Verder moet de fietsomgeving veiliger gemaakt worden en de regelgeving moet in het voordeel zijn van de fietser. Verzorgers moeten de fiets op maat kopen. De motorische kant van het fietsen kost moeite bij kinderen en gaat tot de leeftijd van 11 jaar ten koste van de accuratesse in het verkeer.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Dr.R.A.Hirasing, kinderarts-jeugdarts; mw.prof.dr.S.P.Verloove-Vanhorick, kinderarts.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Leidschendam.

Ir.L.T.B.van Kampen, werktuigbouwkundig ingenieur.

Contact dr.R.A.Hirasing

Ook interessant

Reacties