Fenobarbital en fenytoïne in één capsule?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:930-1

VRAAG 5. Bestaat er een rationele behoefte aan capsules met een combinatie van fenytoïne en fenobarbital?

ANTWOORD VAN DE EPILEPTOLOOG. Er is geen rationele behoefte aan capsules met een combinatie van fenytoïne en fenobarbital.

– Monotherapie heeft verre de voorkeur.

– Deze combinatie van individueel verschillend sterk enzyminducerende middelen geeft bovendien geen voorspelbare bloedspiegels, met name niet van fenytoïne.

– Fenytoïne en fenobarbital hebben een verschillend indicatiegebied.

ANTWOORD VAN DE KLINISCH-FARMACOLOOG. Deze wat moeilijk gestelde vraag moet waarschijnlijk als volgt begrepen worden: (a) Is een vaste combinatie van fenytoïne en fenobarbital rationeel en (b) zo ja, zou daaraan een behoefte bestaan?

De combinatie van de twee anticonvulsiva fenobarbital en fenytoïne is een historisch gegeven en tegelijkertijd een historische vergissing. Polyfarmacie bij epilepsie was in de jaren zestig en daarvóór eerder uitzondering dan regel. Met name de combinatie van fenobarbital en fenytoïne genoot grote bekendheid en populariteit zonder dat ooit systematisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties