Feneticilline voor acute keelinfectie bij volwassenen: sneller herstel bij een 7-daagse kuur dan bij een 3-daagse kuur of placebo; een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek

Onderzoek
Sj. Zwart
A.P.E. Sachs
G.J.H.M. Ruijs
J.W. Gubbels
A.W. Hoes
R.A. de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:629-34
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de effectiviteit van een 3-daagse feneticillinekuur voor het herstel van een acute keelinfectie en het voorkómen van recidieven en complicaties met die van een 7-daagse kuur en die van placebobehandeling.

Opzet

Gerandomiseerd en dubbelblind placebogecontroleerd.

Methode

55 huisartsen in 43 praktijken behandelden 561 patiënten, 15-44 jaar oud, met keelpijn ≤ 7 dagen en 3 of 4 positieve Centor-criteria (koorts in de anamnese, afwezigheid van hoest, pijnlijke voorste halslymfklieren en (tonsillair) exsudaat) met 7 dagen feneticilline, 3 dagen feneticilline en 4 dagen placebo, of 7 dagen placebo, in de regio Zwolle-Kampen in 1994/'96. De patiënten noteerden in de eerste week hun klinisch herstel, de huisartsen namen vóór de behandeling en na 2 weken een keeluitstrijk voor een kweek af, en de onderzoeksassistent informeerde na 2, 4 en 6 maanden telefonisch bij de patiënt naar recidieven van keelpijn en andere bovensteluchtwegklachten.

Resultaten

Er werden 190 patiënten gedurende 7 dagen met feneticilline behandeld, 194 gedurende 3 dagen met feneticilline en 177 met placebo. De gemiddelde leeftijd in de 3 groepen was 28 jaar en het percentage mannen was respectievelijk 39, 36 en 39. Keelpijn was na mediaan 3,6 dagen blijvend verdwenen in de 7-daagse feneticillinegroep; dat was 1,9 respectievelijk 1,7 dagen eerder dan in de 3-daagse groep en placebogroep (beide: p < 0,001). Voor patiënten met groep-A-streptokokken bedroeg dit verschil in beide groepen 2,5 dagen (p < 0,001) en voor degenen met niet-groep-A-streptokokken die groeiden tot in de derde entstreep 1,5 dag (p = 0,03) respectievelijk 1,1 dag (p = 0,05). Er kregen 23 met placebo behandelde patiënten (13) alsnog antibiotica wegens klinische verslechtering; 3 van hen ontwikkelden een peritonsillair abces. Keelpijn recidiveerde vaker na een 3-daagse feneticillinekuur dan na 7 dagen feneticilline of placebo.

Conclusie

Een 7-daagse en niet een 3-daagse behandeling met feneticilline leidde tot sneller herstel dan placebo bij volwassen patiënten met acute keelpijn en (groep-A-)streptokokkenfaryngitis.

Auteursinformatie

Dr.A.P.E.Sachs, huisarts te Groningen (tevens: Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht).

Isala klinieken, Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten, Zwolle.

Dr.G.J.H.M.Ruijs, arts-microbioloog.

Organisatie voor Research en Beleidsadvisering, Grave.

J.W.Gubbels, methodoloog-statisticus.

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Prof.dr.A.W.Hoes, arts-epidemioloog; prof.dr.R.A.de Melker, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde.

Contact Dr.Sj.Zwart, huisarts, Vloeddijk 40, 8261 GC Kampen (szwart@knmg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties