Femurfracturen door langdurig bisfosfonaatgebruik

Klinische praktijk
Matthijs P. Somford
Bregje J.W. Thomassen
W. Frits Draijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1218
Abstract

Samenvatting

  • Er bestaan steeds meer aanwijzingen dat in een specifieke patiëntengroep het langdurig geven van bisfosfonaten een spontane femurfractuur als nadelig effect kan hebben.

  • De typische presentatie omvat prodromale pijn in het bovenbeen, een kleine corticale verdikking op de röntgenfoto of presentatie op de eerste hulp met een spontane dwarse subtrochantere femurfractuur met een mediale spiek.

  • Bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken en zich presenteren met een spontane femurfractuur met specifieke kenmerken is het stoppen van bisfosfonaten raadzaam.

  • De manier waarop bisfosfonaten de mechanische kwaliteiten van bot veranderen is nog onbekend.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Orthopedie: drs. M.P. Somford, arts in opleiding tot orthopedisch chirurg.

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Orthopedie: drs. B.J.W. Thomassen, onderzoeker.

Orbis Medisch Centrum, Sittard.

Afd. Orthopedie: drs. W.F. Draijer, orthopedisch chirurg.

Contact drs. M.P. Somford (mp_somford@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 januari 2010

Ook interessant

Reacties