Toepassing bij tumorstadium III en locoregionaal recidief

FDG-PET/CT bij stadiëring van mammacarcinoom

Klinische praktijk
Ben F. Bulten
Marie J. de Haas
Cees J. Rodenburg
Bart van Ooijen
Inge O. Baas
John M.H. de Klerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7035
Abstract

Dames en Heren,

Bij patiënten met mammacarcinoom in stadium III vindt standaard disseminatieonderzoek plaats voordat de behandeling begint. Dit onderzoek bestaat uit echografie van de lever, een röntgenfoto van de thorax en skeletscintigrafie (botscan). Recent onderzoek wees echter uit dat fluorodeoxyglucose (FDG)-PET/CT de 3 conventionele onderzoeken kan vervangen in de stadiëring van het mammacarcinoom. In deze klinische les bespreken wij 3 patiënten bij wie, naast standaard disseminatieonderzoek, FDG-PET/CT werd toegepast.

Wanneer bij een patiënt een mammacarcinoom vermoed wordt, voert men een echogeleide punctie uit om de aard van de afwijking en eventuele uitzaaiing naar lymfklieren in de okselregio te bepalen. Aanvullend kan nog een MRI verricht worden, bijvoorbeeld als er op basis van echo- of röntgenonderzoek verdenking is op multifocaliteit van de tumor of als de patiënt een verhoogde kans op een bilaterale tumor heeft.1

Als de patholoog een mammacarcinoom vaststelt, komt de TNM-stagering in beeld (tabel). Het is…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. B.F Bulten, aios nucleaire geneeskunde (tevens: afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen); drs. M.J. de Haas en dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundigen.

Afd. Medische Oncologie: dr. C.J. Rodenburg en dr. I.O. Baas, internisten-oncologen.

Afd. Chirurgie: dr. B. van Ooijen, chirurg.

Contact drs. B. Bulten (ben.bulten@radboudumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Ben F. Bulten ICMJE-formulier
Marie J. de Haas ICMJE-formulier
Cees J. Rodenburg ICMJE-formulier
Bart van Ooijen ICMJE-formulier
Inge O. Baas ICMJE-formulier
John M.H. de Klerk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties