FDG-PET/CT bij schildkliernodi na onzekere cytologie
Open

De EfFECTS-studie
Onderzoek
28-12-2015
E.J. (Lisanne) de Koster

Achtergrond en het waarom van de studie

Een palpabele schildkliernodus komt voor bij 3-8% van de bevolking, maar bevat zelden een maligniteit. Cytologisch onderzoek van een dunnenaaldaspiraat (‘fine needle aspiration cytology’, FNAC) geeft voor circa 25% van de nodi geen uitsluitsel over de diagnose (Bethesda-klasse III of IV). De huidige standaardbehandeling is een diagnostische hemithyreoïdectomie, waarbij bij slechts circa 25% van de patiënten een maligniteit wordt gevonden. Bij de overige 75% wordt dus oncologisch gezien onnodige chirurgie verricht.

Recent onderzoek laat zien dat FDG-PET/CT het percentage chirurgische verrichtingen voor patiënten met een benigne nodus reduceert van circa 73 naar circa 40.1 Deze diagnostische aanpak is oncologisch veilig. Bovendien wordt op basis van een kosten-effectiviteitsmodel een afname verwacht van de directe kosten per patiënt, met behoud van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.2 Recente nationale en internationale richtlijnen erkennen de rol van FDG-PET/CT voor deze patiënten echter nog niet.

Vraagstelling

Wat is de toepasbaarheid en kosteneffectiviteit van een diagnostisch beleid waarvan ...