Farmacotherapeutisch Kompas 1994Dit artikel verschijnt eveneens in het Pharmaceutisch Weekblad.

Klinische praktijk
J.E. de Boer
M. Danz
M-L.H.A. van Oppenraay
M.K. Schutte
J.P. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:291-4

In januari 1994 is de 11e editie van het Farmacotherapeutisch Kompas verschenen. Voor het eerst wordt aangegeven dat een geneesmiddel een ‘new chemical entity’ (NCE) is. Dit is van belang om de voorschrijver ervan bewust te maken dat met deze middelen nog onvoldoende veldervaring is opgedaan en dat hij attent dient te zijn op onverwachte, nog niet gerapporteerde bijwerkingen. Ook het afgelopen jaar werden wij met dit soort bijwerkingen geconfronteerd.

Belangrijke inhoudelijke veranderingen op farmacotherapeutisch gebied zijn in de volgende subhoofdstukken aangebracht: trombocytenaggregatieremmers (hoofdstuk IV-C), spasmolytica (VI-B), middelen bij chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA) (VII-B), middelen bij benigne prostaathyperplasie (VIII-C), scabicide en pediculicide middelen (X-D), middelen bij psoriasis (X-O), middelen bij allergische rinitis (XI-B), antihistaminica (XIII-A), dieetpreparaten en voedingsmiddelen (XXI).

De Regeling Farmaceutische Hulp 1993 heeft op 1 juli 1993 een wijziging ondergaan: met ingang van deze datum komen homeopathische en antroposofische produkten niet meer in aanmerking voor vergoeding via…

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren; mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties