Falloppius en zijn tuba uterina

Perspectief
Jan van Gijn
Joost P. Gijselhart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3639
Abstract

Gabriele Falloppio (1523-1562; ook bekend als Falloppia en – gelatiniseerd – als Falloppius) stamt uit een aanzienlijke maar verarmde familie in Modena, Italië. Voor goed onderwijs is hij aangewezen op het priesterschap. Na een paar jaar liturgische dienst in de plaatselijke kathedraal kan hij verder studeren in de geneeskunde, in Modena en Ferrara.1 Ook als arts blijft hij een eenvoudig en karig leven leiden. Na een docentschap in de kruidenkunde in Ferrara en een hoogleraarschap anatomie in Pisa wordt hij in 1551 hoogleraar anatomie en chirurgie te Padua.

Figuur 1

De universiteit van Padua was in 1222 gesticht op verzoek van docenten en studenten rechten en theologie uit Bologna, die zich ingeperkt voelden door de pauselijke macht.1 In Padua wordt de academische vrijheid beschermd door de zeevarende en liberale stadsstaat Venetië. Van de 15e tot de 18e eeuw is Padua een bron van wetenschappelijke activiteit in de westerse wereld, ook…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek en drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

Contact prof.dr. J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J.P. Gijselhart heeft een deeltijdaanstelling bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aanvaard op 7 juni 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties