Van den Spiegel en zijn lijn

Perspectief
Jan van Gijn
Joost P. Gijselhart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4123
Abstract

Adriaan van den Spiegel (Spigelius) wordt in 1578 te Brussel geboren als oudste zoon van Barbara Geens en Adriaan van den Spiegel, de chirurgijn van Willem, prins van Oranje.1 Het gezin verhuist spoedig naar Antwerpen, het centrum van de Nederlandse opstand tegen Spanje. Als in 1585 Spaanse troepen de stad innemen, wijken zij uit naar Vlissingen.

Figuur 1

De jonge Adriaan gaat op 16-jarige leeftijd in Leiden geneeskunde studeren – een jaargang telde toen rond de 10 studenten. Na ruim 3 jaar verlaat hij Leiden zonder promotie; vermoedelijk gaat hij dan op studiereis. Vanaf 1601 komt hij voor in de registers van de universiteit van Padua. Onder bescherming van het machtige, naar buiten gerichte Venetië heerst er een liberaal klimaat; ook Joodse en protestantse studenten mogen zich inschrijven. De studentencorpora zijn ingericht naar herkomst en zo maakt Van den Spiegel deel uit van de Natio Germanica. Het anatomisch onderwijs in Padua…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. J. van Gijn, curator medisch-historische bibliotheek; drs. J.P. Gijselhart, cultuurfilosoof en bibliothecaris.

Contact prof.dr. J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J.P. Gijselhart heeft een deeltijdaanstelling bij de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aanvaard op 17 oktober 2011

Ook interessant

Reacties