Extra-uteriene graviditeit

Klinische praktijk
Rob Mooij
Peggy M.A.J. Geomini
Marlies Y. Bongers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7831
Abstract

Rectificatie

Dames en Heren,

Vroeg in de zwangerschap is het niet altijd mogelijk om direct te bevestigen of het om een intra-uteriene zwangerschap (IUG) of om een extra-uteriene graviditeit (EUG) gaat. Het is van belang om het potentiële levensgevaarlijke ziektebeeld van de EUG in de differentiaaldiagnose op te nemen. De laatste algemene klinische les over EUG in dit tijdschrift dateert uit 1996. Sindsdien zijn er nieuwe inzichten die wij onder de aandacht willen brengen. In deze klinische les bespreken wij 2 patiënten die de verschillende presentaties en behandelingsmogelijkheden van een EUG illustreren.

Patiënt A, een 26-jarige vrouw, gravida 2, para 0, wordt door de eerstelijns verloskundige naar ons verwezen bij een amenorroeduur van ruim 5 weken in verband met buikpijn en bloedverlies. Zij had 2 maanden eerder een miskraam. De verloskundige had bij echografie geen intra-uteriene zwangerschap gezien.

Bij lichamelijk onderzoek zien wij een niet-zieke vrouw met een soepele buik. Bij…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Gynaecologie en verloskunde, Veldhoven.

Drs. R. Mooij, aios gynaecologie (thans: Maastricht Universitair Medisch Centrum); dr. P.M.A.J. Geomini en dr. M.Y. Bongers, gynaecologen.

Contact drs. R. Mooij (rob.mooij@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob Mooij ICMJE-formulier
Peggy M.A.J. Geomini ICMJE-formulier
Marlies Y. Bongers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties