Evidence-based to value-based medicine
Open

Media
17-06-2006
M.M. Brown, G.C. Brown, S. Sharma en E. Buskens
M.M.Brown, G.C.Brown en S.Sharma, Evidence-based to value-based medicine. 339 bl., fig., tabellen. AMA Press, Chicago 2005. ISBN 1-57947-625-2. Prijs: ingen. € 78,85.

Op verdienstelijke wijze trachten de auteurs van dit boek een brug te slaan tussen enerzijds degenen die geneigd zijn vast te houden aan ‘hard’ bewijs van werkzaamheid, bij voorkeur verkregen met minimaal dubbelblind ...