Evaluatie van het hepatitis B-preventieprogramma bij pasgeborenen. II. Amsterdam, 1989-1991

Onderzoek
A. Leentvaar-Kuijpers
S. Wiersma
G.J.J. van Doornum
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2594-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van het bereik van het screeningsprogramma ten aanzien van het hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) bij zwangeren in Amsterdam en de effectiviteit van het hepatitis B-preventieprogramma bij pasgeborenen uit HBsAg-positieve moeders in de periode oktober 1989-december 1991.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Streeklaboratorium GG en GD te Amsterdam.

Methode

Analyse van de gegevens die standaard geregistreerd worden van zwangeren en pasgeborenen uit deze zwangeren en berekening van het beschermende effect van het immunisatieschema.

Resultaten

In 1990 bedroeg het screeningsbereik 79 en in 1991 91. De HBsAg-prevalentie was zowel in 1990 als in 1991 1,2. Van de HBsAg-positieve vrouwen was 96 afkomstig uit landen waar het hepatitis B-virus endemisch voorkomt. Op de leeftijd van 10 maanden hadden alle kinderen die onder zorg waren van de GG en GD te Amsterdam passieve en actieve immunisatie ondergaan. De anti-HBs-titer was 10-50 IEl bij 8 (7) kinderen en > 50 IEl bij 94 (88) kinderen; 3 kinderen waren HBsAg negatief en bij 2 kinderen was HBsAg aantoonbaar. Het beschermende effect van het immunisatieschema was 94 voor kinderen geboren uit een HBeAg-positieve en 93 voor kinderen geboren uit een HBeAg-negatieve moeder.

Conclusie

Actieve bewaking en intensieve follow-up zijn essentieel voor een groot screeningsbereik onder zwangere vrouwen in Amsterdam èn een hoge immunisatiegraad bij kinderen die geboren worden uit HBsAg-positieve moeders.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20.224, 1000 HE Amsterdam.

Mw.A.Leentvaar-Kuijpers, arts-epidemioloog; S.Wiersma, co-assistent; G.J.J.van Doornum en prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbiologen.

Contact mw.A.Leentvaar-Kuijpers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties