Evaluatie van de heelkundige dagverpleging in een regionaal opleidingsziekenhuis: veiligheid, doelmatigheid en tevredenheid van de patiënt

Onderzoek
D.K. Wasowicz
R.F. Schmitz
P.M.N.Y.H. Go
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1919-23
Abstract

Samenvatting

Doel

Het meten van de kwaliteit van dagverpleging in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Opzet

Prospectief en descriptief.

Methoden

Gedurende één jaar werden in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, alle heelkundepatiënten die perioperatief op de afdeling Dagverpleging waren opgenomen 6 weken na de ingreep telefonisch geïnterviewd om 3 aspecten van kwaliteit te meten, namelijk veiligheid, doelmatigheid en tevredenheid van de patiënt (opname-indicaties: mammachirurgie (n = 232), herniacorrectie (n = 143), varicesbehandeling (n = 137), excisie van lymfklier of tumor (n = 85), (peri)anale chirurgie (n = 70), ganglioningreep (n = 41), verwijderen van osteosynthetisch materiaal (n = 41), laparoscopische cholecystectomie (n = 23), diverse ingrepen (n = 82); totaal 854). Er werd gevraagd naar complicaties, bezoeken aan de afdeling Spoedeisende Hulp, polikliniek en huisarts, en mantelzorg. Klinische opnamen aansluitend aan dagverpleging en heropnamen werden geregistreerd. Tevens werden alle polikliniekstatussen gecontroleerd op complicaties. Bij lacunes in de complicatieregistratie werd contact gezocht met de huisarts. Alle patiënten gaven ‘informed consent’.

Resultaten

Van de 854 geplande dagopnamen gingen 823 patiënten (96,4) daadwerkelijk dezelfde dag naar huis. Redenen voor klinische opname aansluitend aan dagverpleging waren: pijn of misselijkheid (n = 8), laat tijdstip van de operatie (n = 7), bloeding (n = 6), ingreep uitgebreider dan verwacht (n = 3), overige (n = 7). In de groep patiënten die dezelfde dag naar huis ging en van wie het interview de benodigde informatie opleverde (n = 656; 80), traden 54 (7) complicaties op (wondinfectie (n = 28), bloeding (n = 7), hematoom (n = 5), seroom (n = 3), flebitis (n = 2), huidinfectie (n = 2), wonddehiscentie (n = 2), overig (n = 5)). Van de patiënten werden 6 heropgenomen. Er vonden 40 ongeplande consulten plaats in het ziekenhuis (6) en 91 patiënten bezochten hun huisarts (14). Na de ingreep kregen 84 patiënten enige tijd mantelzorg (13). Van de patiënten die dezelfde dag naar huis zijn gegaan, zou 14 liever een nacht zijn gebleven.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

D.K.Wasowicz, assistent-geneeskundige; R.F.Schmitz (thans: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda) en dr.P.M.N.Y.H.Go, chirurgen.

Contact D.K.Wasowicz

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties