Ervaringen met poliklinische laparoscopische cholecystectomie

Onderzoek
Y.C.A. Keulemans
J.H. Eshuis
A. Leeuwenberg
L.Th. de Wit
D.J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:686-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen of het verrichten van de lapararoscopische cholecystectomie in dagbehandeling praktisch haalbaar is in Nederland.

Opzet

Prospectief, oriënterend onderzoek.

Plaats

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Methoden

Vijftien patiënten (klasse III volgens de American Society of Anesthesiologists) met symptomatische galsteenziekte ondergingen een electieve laparoscopische cholecystectomie met de opzet hen op de dag van operatie te ontslaan. Gescoord werden: pijn (visueel-analoge-schaal (VAS)-score); inname van pijnmedicatie voorna ontslag; (her)opnamen; consultaties van huisarts of dagcentrum; complicaties; tevredenheid van de patiënt over deze vorm van behandeling.

Resultaten

Na gemiddeld 6,2 h observatie konden 14 patiënten naar huis worden ontslagen. De pijnscores en het medicijngebruik waren laag. Heropnamen waren niet nodig, evenmin werd de huisarts of het dagcentrum geconsulteerd. Bij deze patiënten deden zich geen complicaties voor en 13 van hen gaven de voorkeur aan dagbehandeling boven opname. Eén patiënt werd wegens aanhoudende pijnklachten opgenomen. Er werd een choledochussteen gediagnosticeerd die endoscopisch werd verwijderd.

Conclusie

Laparoscopische cholecystectomie in dagbehandeling lijkt praktisch haalbaar bij patiënten met symptomatische galstenen zonder functiebeperking in een centrum met de daartoe benodigde faciliteiten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Chirurgie: mw.Y.C.A.Keulemans, assistent-geneeskundige; A. Leeuwenberg, dr.L.Th.de Wit en prof.dr.D.J.Gouma, chirurgen.

Afd. Anesthesiologie: J.H.Eshuis, anesthesioloog.

Contact mw.Y.C.A.Keulemans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties