Euthanasie en wetgeving

Perspectief
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1702-5

Op 11 december 1987 heeft de regering een voorstel van wet ingediend met betrekking tot de hulpverlening door een geneeskundige die zich beroept op overmacht bij levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt. Deze wet is een uitvloeisel van het rapport van de Staatscommissie Euthanasie van 1985, ook al heeft de regering ten aanzien van een hoofdpunt de voorstellen van die commissie niet gevolgd, zoals nog aan de orde zal komen. In de Tweede Kamer ligt ook nog het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra, inmiddels voorstel-Kohnstamm, dat in 1984 werd ingediend en dat na het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie aan voorstellen van die commissie is aangepast. Voor de behandeling van dat voorstel in de Tweede Kamer in maart 1986 had de regering een Proeve, overigens geen voorstel van wet, gepubliceerd, met als (beoogd) gevolg dat de kamerbehandeling stokte en de beide voorstellen aan de Raad van State werden…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Inst. voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof. dr.H.J.J.Leenen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties