Meningen van huisartsen in Nederland

Euthanasie bij vergevorderde dementie

Oude dame op een bed
Dubbelpublicatie
Jaap Schuurmans
Chantalle Crol
Boudewijn Chabot
Marcel Olde Rikkert
Yvonne Engels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6647

Een euthanasieverzoek van patiënten met gevorderde dementie vraagt van huisartsen veel voorbereiding en is in de uitvoering vaak complex. Daarbij geeft de mogelijkheid van juridische of tuchtrechtelijke nasleep extra spanning. Een goede voorbereiding en uitvoering van een dergelijke euthanasieprocedure vragen daarom gedegen kennis van en ervaring met de medische, communicatieve, juridische en ethische aspecten. In de praktijk ontstaan er toch vaak onzekerheden, dilemma’s en twijfels.

Met dit onderzoek wilden we te weten komen hoe huisartsen oordelen over hun kennis van en de omgang met de zorgvuldigheidseis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij euthanasieverzoeken van mensen met een vergevorderde dementie. Ook onderzochten we wat hun persoonlijke opvattingen zijn ten aanzien van dergelijke euthanasieverzoeken.

Methode

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die wij eerder ontwikkelden en valideerden in een ander onderzoek. Op basis van randomisatie selecteerden wij 894 huisartsen uit de database van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL)…

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Ottenhoff, Groesbeek: drs. J. Schuurmans, huisarts. Radboudumc, Nijmegen: Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. C. Crol, haio. Afd. Geriatrie: prof.dr. M. Olde Rikkert, geriater. Afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde: prof.dr. Y. Engels, gezondheidswetenschapper. Dr. B. Chabot, ouderenpsychiater niet praktiserend.

Contact J. Schuurmans (jschuurmans@praktijkottenhoff.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Euthanasie bij gevorderde dementie: het ongemak blijft
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties